Läsvärt

Naturkultur. Mats Hagners Bokförlag, 2014, Mats Hagner.

Lönsamhet

Läsvärt

Här finns rekommenderad litteratur om kontinuitetsskogsbruk och Naturkultur. Ambitionen är att presentera de tre mest läsvärda texterna som finns på svenska under respektive rubrik.

Allmänt om Naturkultur

Naturkultur - Hur - Är det lönsamt?. Inlaga i målet mot Harald Holmberg, Lycksele tingsrätt 2011. Bilaga H. Mats Hagner.

Illustrerat exempel på Naturkultur. UBICON, Nr 4, 2008. Mats Hagner.

Upptäckten Naturkultur. UBICON, Nr 1, 2007. Mats Hagner.

Allmänt om kontinuitetsskogsbruk

Skogsbruk utan hyggen. Naturskyddsföreningen, Rapport 2010. Rosell, S., Lindroth, A., Dahlberg, A., Hagner, M., Sahlin, M., Rudberg, J., & Fähser, L.

Kunskapssammanställning och bedömningsgrunder för hyggesfritt skogsbruk. Skogsstyrelsen. Projekt kontinuitetsskog och hyggesfritt skogsbruk. 2012. Sverker Rosell.

Blädningsbruk. Skogsstyrelsen. skogsskötselserien nr 11. 2009. Lars Lundqvist, Jonas Cedergren & Lars Eliasson.

Ulvsåkra, Ljunganäs 22, 570 12 Landsbro                  Nils Fagerberg               Telefon: 0383-770020              nils@kontinuitetsskogsbruk.se

Senast uppdaterad: 2016-10-23

Ekonomisk jämförelse mellan trakthyggesbruk och kontinuitetsskogsbrukSLU, Examensarbete Jägmästarprogrammet 2013, Daniel Udd och Johan Rowell.

Volymproduktion

Virkesproduktionen minskar med ökande kubikmassa. Intervju med professorerna Sune Linder och Jan-Erik Hällgren. Inlaga i målet mot Harald Holmberg, Lycksele tingsrätt 2011. Bilaga Y. Mats Hagner

Virkeskvalité

Ta betalt för virkeskvaliteten! Skogsmästaren. Tidskrift för Svenska Skogsmästareförbundet. Nr 4 2011. Gästkrönikör. Thomas Thörnqvist.

Virke med goda egenskaper skapas i skiktad skog. Intervju med professor Thomas Thörnqvist. Inlaga i målet mot Harald Holmberg, Lycksele tingsrätt 2011. Bilaga X. Mats Hagner

Vindskador

Analys av riskfaktorer efter stormen Gudrun. Skogsstyrelsen. Rapport 8, 2006. Valinger, E., Ottosson Lövenius, M., Johansson, U., Fridman, J., Claeson, S. och Gustafsson, Å. 

Röjning

Föryngring

Naturlig återväxt i fältförsök med Naturkultur. UBICON, Nr 7, 2009. Mats Hagner.

Lärobok i Naturkultur